Algemene voorwaarden

Zakendoen met Stuwagepartner.nl betekent zakendoen volgens de FENEX voorwaarden.

Op al onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, ook wel bekend als de FENEX-condities, van toepassing, (de laatste versie 1 mei 2018), inclusief de arbitrageclausule, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie (geregistreerd) bij de Rechtbanken te Rotterdam en Amsterdam.

 EXPEDITIEVOORWAARDEN

Daarnaast zijn op al onze opdrachten die uitsluitend betrekking hebben op de opslag van goederen de Nederlandse Opslagvoorwaarden van toepassing, (de laatste versie), inclusief de arbitrageclausule, zoals gedeponeerd door de FENEX ter griffie bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

NEDERLANDSE OPSLAGVOORWAARDEN
DUTCH WAREHOUSING CONDITIONS

Op alle overeenkomsten met betrekking tot het nationale wegvervoer zijn de Algemene Vervoerscondities van toepassing (laatste versie), gedeponeerd bij de griffie (geregistreerd) bij de Rechtbank te Amsterdam (en Rotterdam).

ALGEMENE VERVOERSCONDITIES