Iedereen die met transport te maken heeft in zijn of haar werk kent de termen EUMOS, ladingzekerheid en palletstabiliteit. Maar wat betekend dat in de praktijk?

Bij Stuwage Partner weten we hoe u pallets zo stabiel mogelijk vervoert. Op de weg en tijdens interne transport in warehouses of productiefaciliteiten.

De achtergrond van de EUMOS-wetgeving
Het Europees Parlement nam in 2014 het initiatief om ladingzekerheid en palletstabiliteit in de wet te verankeren. Het doel daarbij was het verminderen van het aantal ongevallen dat ontstaat door slecht gezekerde ladingen. In de hele EU kwamen jaarlijks meer dan 1.000 mensen om door dit soort ongevallen.

Een eerste aanzet voor de wetgeving was de richtlijn EU/2014/47 in 2014. Hiermee werd elke EU-lidstaat verplicht om de technische staat van voertuigen en de ladingzekerheid te controleren. Deze gegevens moeten ook worden bijgehouden en gerapporteerd aan de EU.

In 2018 werd de wetgeving ingevoerd die we nu kennen als EUMOS 40509. Hiermee worden nog hogere eisen gesteld aan het vervoer van goederen op pallets binnen de EU. Bovendien komt de aansprakelijkheid voor ladingverlies en productschade bij de opdrachtgever van het transport te liggen. Het transportbedrijf is niet langer de eindverantwoordelijke.

Elke opdrachtgever moet voortaan zelf zorgen dat zijn goederen voldoende verpakt zijn en veilig vervoerd kunnen worden. Volgt u deze regels niet op, dan loopt u het risico op ongevallen en hoge boetes. En daarom is het belangrijker dan ooit om goederen veilig te verpakken om productschade of verlies van lading tijdens het transport te voorkomen.

Wettelijke verantwoordelijkheid
De chauffeur en het transportbedrijf zijn dus sinds 2018 niet meer verantwoordelijk voor ladingzekerheid en eventuele ongevallen die ontstaan door (instabiele) pallet ladingen. Daarvoor bent u als opdrachtgever en/of verpakker verantwoordelijk volgens de nieuwe Europese wet, die door de EU-lidstaten als landelijk beleid is overgenomen.

De reden voor deze rigoureuze verschuiving is dat het Europese Parlement inziet dat een enkele chauffeur niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het zekeren van de duizenden producten die hij vervoert. Vandaar dat de verantwoordelijkheid nu eerder in het proces komt te liggen.

Het is uw wettelijke verantwoordelijkheid als opdrachtgever en/of verpakker dat uw lading voldoet aan de normen. Hierin staat ook een test beschreven waarin de krachten op de lading tijdens wegvervoer worden nagebootst, zoals remmen of het nemen van een bocht. Ook de informatie die tijdens het verpakken op elke palletlading moet worden aangebracht voor de chauffeur en de controleur staat beschreven in de norm. De EUMOS wordt ook van kracht in Nederland. 

Laat uw ladingzekering testen

Om uw lading veilig te vervoeren, dient uw lading correct verpakt en bevestigd te zijn op een pallet.  Wil u zeker zijn van uw verpakkingsmethode, laat uw lading testen.

    • Wij komen naar u met om uw laadeenheden te testen!
    • U bespaart tijd en kosten omdat u geen voor- en natransport dient te regelen.
    • Uw personeel hoeft niet noodzakelijk bij de test aanwezig te zijn.  

Test ladingzekering niet geslaagd?

Geen probleem, u past uw transportverpakking in uw eigen omgeving aan en wij testen opnieuw! Wederom tijd- en kosten besparend. Indien gewenst kunnen wij u verder assisteren en adviseren om de juiste transportverpakking aan te wenden zodat uw laadeenheid de test met glans doorstaat.

Hoe zorgt u voor een stabiele lading?
Het bijzondere van de EUMOS-regelgeving is dat er allerlei zaken in staan voorgeschreven, maar niet hoe u als opdrachtgever of verpakker een palletlading zo stabiel kunt maken dat hij voldoet aan de norm. In principe mag u daar elke methode voor gebruiken die u wilt. Toch zien we in de praktijk dat er vooral stretchfilm en stuwmaterialen zoals stuwzakken, straps en stuwbalken worden gebruikt om een stabiele lading te realiseren. Elke met zijn specifieke eigenschappen en voordelen.

Doordat de mechanische eigenschappen van stretchfilm goed gedocumenteerd zijn, kunnen palletwikkelmachines zeer exact worden ingeregeld en wordt de lading optimaal stabiel tegen zo laag mogelijke kosten. Vervolgens moet de lading in de vrachtwagen vastgemaakt worden om te zorgen dat alles goed op de plek blijft staan.

Een stabiele lading begint met nadenken over de eigenschappen van de te vervoeren producten. Hoe kwetsbaar is het materiaal? Kan het gestapeld worden op een pallet en zo ja, hoe hoog? Er komt immers nogal wat kracht te staan op een pallet tijdens het transport. Stel dat de producten bij elkaar 500 kg wegen, dan kan er door flink hard te remmen 400 kg aan trekkracht op komen. In de bochten kan de trekkracht aan de lading oplopen tot 250 kg.

Goede palletstabilisatie door het juiste aantal wikkelingen van stretchfolie en het gebruik juiste gebruik van stuwmaterialen in de vervoerseenheid is dé manier om de producten veilig en stabiel te houden. Bij Stuwage Partner weten we dat als geen ander en werken we ook samen met onze partners om u zo goed mogelijk van dienst te zien. Naast het leveren van een EUMOS certificaat kan Stuwage Partner u ook voorzien in het leveren van stuwmateriaal. Snel naar de webshop

Stuwage Partner is aangesloten bij de stichting ESLA European Safe Logistics Association

Vragen aangaande EUMOS en de certificering van jouw ladingeenheid? Neem vrijblijvend contact op!